Тракторист-машиніст

  «Тракторист – машиніст сільського господарського виробництва категорії «А»«В»«С»«D».
  «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування».
  «Водій автотранспортних засобів категорії «В» «С»

  Хліборобство одна із самих давніх професій на землі. Маленьке зернятко, зібрало в себе тепло сонячних променів, соки землі, ласку дощів і мудрість орача.
  Професія тракториста виникла з появою трактора. Трактор був створений в результаті наполегливих пошуків і цілеспрямованої, копіткої роботи багатьох поколінь талановитих людей. Ще у XVIII ст. російські винахідники, вчені й інженери поклали по¬чаток створенню безрейкового транспорту. У 1785 р. російський професор земле¬робства І.І. Комов вперше у світі висловив думку про можливість застосування трактора в сільському господарстві і висунув ідею створення «быстродвижной ма¬шини для облегчения труда крестьян и замены лошадей». Талановитий винахідник селянин Ф. А. Блінов у 1879 р. одержав привілей на «особого устройство вагона с бесконечными рельсами для перевозки грузов». Удосконалюючи свій винахід, Ф. А. Блінов створив перший у світі гусеничний трактор з паровим двигуном, який у 1888 р. успішно пройшов випробування. Почесне місце в розвитку вітчизняного тракторобудування належить учневі Ф. А. Блінова Я- В. Маміну, який у 1893— 1895 рр. побудував «самоходную тележку с нефтяным двигателем внутреннего сгорания». Тракторобудування на Україні сформувалось на основі теоретичних та практичних розробок довоєнного періоду, Перший вітчизняний трактор «Запорожець» Випущений на колишньому державному заводі №14 у селі Кічкасі а незабаром масове виробництво було організовано в місті Токмак Запорізької області Це були трактори значно кращої конструкції від «Фордзона».


  Трактор є одним із основних енергетичних засобів виконання різноманітних робіт не тільки в сільському господарстві, а й інших галузях народного господарства.
  В той час, коли в державній, колективній, індивідуальній власності перебуває велика кількість тракторів вітчизняного та іноземного виробництва ефективність їх використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку. Сучасні трактори мають високі техніко-експлуатаційні показники, що забезпечують високу ефективність їх використання. Сьогодні коли державні колективні і фермерські господарства мають різноманітну вітчизняну і зарубіжну сільськогосподарську техніку, подальше зростання виробництва продукції зміцнення економіки України залежить від рівня кваліфікації механізаторських кадрів.
  Навчаючись в ВПУ №24 м. Заставна ви можете здобути професію: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А»,«В»,«С»,«D», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування», «Водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С».

  Навчальний процес з цієї професії забезпечують досвідченні викладачі спецдисциплін Дудчак Д.С., Личук Н.Ю., Мартинчук Д.Д. , Громко Ю.П.
  Практичні навики та вміння учні здобувають під керівництвом майстрів виробничого навчання: Ревуцького В.І. , Романа Р.І. , Процюка Т.В. , Семенюка І.М. Для підготовки кваліфікованих робітників використовуються навчальні кабінети: «Будови тракторів і автомобілів», «Сільськогосподарських машин », «Правил дорожнього руху і основ керування», «Охорони праці», «Агротехнології», «Технічного креслення». Практичні навики учні вдосконалюють в слюсарній майстерні, лабораторіях: двигунів, тракторів та технічного обслуговування.
  До послуг майбутніх фахівців завжди готові; слюсарна майстерня, машино-тракторний парк, навчальне господарство, майданчик для регулювання сільськогосподарських машин. автотрактородром.
  Машино-тракторний парк налічує 34 трактори,12 автомобілів , 8 комбайнів , 121. с/г машину. Навчальне господарство площею 72 гектара орної землі.
  Поряд з основною спеціальністю Ви можете отримати спеціальність «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування» та «Водія автотранспортних засобів категорії «В» і «С» ».

  По закінченню навчання Ви будете знати: правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу до 20 кН. включно, гусеничних тракторів класу до ЗО кН. включно, технологічні регулювання сільськогосподарських машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт, ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських машин та способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських машин; особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних засобів захисту рослин; правила дорожнього руху і правила перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських машин; правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища; призначення і властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів, що застосовують для виготовлення та ремонту деталей машин; основні властивості пально-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи і правила виконання слюсарних робіт; зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи способи та засоби підвищення продуктивності праці; читання креслень, допуски, посадки та технічні вимірювання; основи правових знань, галузевої економіки.

  Уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські роботи на колісних тракторах класу до 20 кН. включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН. включно, сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з цими тракторами, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усувати їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських машин та пристроїв до них. Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Виконувати під наглядом майстра-налагоджувальника з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування і ремонту тракторів цієї категорії. Раціональна використовувати паливно-мастильні, гумотехнічні та інші експлуатаційні матеріали. Готувати трактори, сільськогосподарські машини та знаряддя до зберігання. Виконувати роботи з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

  Переможці конкурсів професійної майстерності

  Харюк І.І.

  Дронь Я.І.

  Щорічно в училищі проводяться конкурси професійної майстерності, де учні показують свої знання та уміння, а кращі приймають участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях. Учні груп №1 Харюк Іван Іванович, виборов ІІ місце на обласних змаганнях, по професії «Слюсар з ремонту с/г техніки та устаткування». Наш випускник Дронь Я.І. виборов І місце на обласних змаганнях і став призером на Всеукраїнському конкурсі, по професії тракторист машиніст с/г виробництва категорії «А».
  Виробничу практику учні проходять на підприємствах району та області. ТзОВ «Мрія Буковини» с. Юрківці, «Хрещатик – Агро» с.м.т. Кострижівка, ТзОВ «Україна» с. Репуженці, С.Ф. « Кухлій С.Т.» с. Товтри Заставнівський р-н, ТзОВ «Колосок» с. Суховерхів Кіцманського р-ну.


  В даних господарствах учні мають можливість працювати на новій сучасній сільськогосподарський техніці та тракторах вітчизняного та іноземного виробництва, навчатись, під керівництвом досвідчених хліборобів, вирощувати с/г культури за сучасними технологіями, які передбачають застосування сучасних добрив, гербіцидів, стимуляторів росту. Це дає змогу значно підвищити якість професійної підготовки, ознайомитись з новими виробничими технологіями та устаткування, закріпитись на робочих місцях з подальшим працевлаштуванням.
  Одним з найважливішим кроків у житті кожної людини є вибір навчального закладу і професій, що значною мірою впливає на її подальшу долю. Ця професія інтегрована її перевага втому що ви отримуєте одразу три спеціальності, тракториста категорії «А,В,С,Д». слюсаря з ремонту с/г техніки та устаткування, водія автотранспортних засобів категорії «В і С».

  Запрошуємо Вас на навчання до нашого закладу!

  Чекаємо на Вас за адресою: Чернівецька обл.
  Заставнівський р-н, м.Заставна, вул.Бажанського,58;
  тел. 2-11-45.
  Тракторист машиніст СГ виробництва — відео