Ковалик Ольга Миколаївна – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач методист. Голова методичного об’єднання. Методична проблема, над якою працює «Інноваційні форми навчання у сучасній педагогічній науці». Тема доповіді: Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через впровадження педагогічних інновацій.

   

   

   

   

  Кольба Марія Зіновіївна – викладач фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії, викладач методист. Методична проблема, над якою працює «Форми і методи організації самостійної роботи учнів на уроках фізики». Тема доповіді:  Формування світогляду сучасної людини на уроках фізики.

   

   

   

   

   

  Перепелюк Ольга Іванівна –викладач математики, спеціаліст вищої категорії. Методична проблема, над якою працює «Формування вмінь та навичок при виконанні вправ з математики». Тема доповіді: Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу.

   

   

   

   

   

  Зварич Ольга Миколаївна – викладач математики та інформатики, спеціаліст ІІ категорії. Методична проблема, над якою працює «Впровадження та застосування новітніх технологій га сучасному уроці» . Тема доповіді: Шляхи реалізації принципу доступності в поєднанні з високим рівнем складності (врахування вікових та індивідуальних психофізичних особливостей учнів, диференціація навчання)   В. О. Сухомлинський про розумове виховання.

   

   

   

   

   

  Віксич Юлія Ярославівна – викладач географії, спеціаліст. Методична проблема, над якою працює «Підвищення ефективності сучасного уроку через самостійну роботу учнів». Тема доповіді: Використання інтерактивних вправ для розвитку розумових здібностей та рис особистості у навчально-виховному процесі

   

   

   

   

   

  Чокан Лариса Михайлівна – викладач біології, спеціаліст ІІ категорії . Методична проблема, над якою працює «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології». Тема доповіді: Впровадження нетрадиційних форм та методів роботи на уроках біології.

   

   

   

   

   

   

  Калинчук Михайло Гаврилович – викладач інформаційних технолоргій, спеціаліст вищої категорії.  Методична проблема, над якою працює «Використання ресурсів Інтернет для самоосвіти учнів». Тема доповіді: Використання ресурсів Інтернет для самоосвіти учнів

   

   

   

   

   

  Якимик Василь Васильович – викладач інформатики, спеціаліст. Методична проблема, над якою працює «Активні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці». Тема доповіді: Формування інформаційних компетентностей при викладанні інформатики

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ

  на 2015—2016 н.р.

   

  -         Удосконалювати професійну та загальноосвітню підготовку учнів шляхом інтенсифікації методів навчання і виховання в реальних умовах училища.

  -          Враховувати особливості сучасного інформаційного суспільства, психологію сучасної молоді.

  -         Формувати у молодого покоління усвідомлене ставлення до навчання та вибору свого життєвого шляху

  -         Здійснення науково-методичного забезпечення розвитку освіти.

  -          Адаптація учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування.

  -         Забезпечення індивідуально-консультативного підходу до кожного педагога.

  -          Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність педагогів природничо-математичного циклу.

  -         Створення умов для професійного зростання педагогів та організація самоосвітньої діяльності.

  -         Пропаганда і впровадження передового педагогічного досвіду.

  СПИСОК ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ — ЗАВАНТАЖИТИ

  Leave a Reply