Викладачі спеціальних дисциплін

    Якісний склад педагогічних працівників практичної підготовки — детальніше