18 вересня  у приміщенні бібліотеки  нашого навчального закладу відбулося перше у 2018—2019 н. р.  засідання методичної комісії класних керівників та вихователів.

    Голова методичної  комісії Магалевич Галина Михайлівна  ознайомила присутніх  із планом роботи методичної комісії класних керівників та вихователів на 2018—2019 навчальний рік.

    На засіданні було розглянуто методичні рекомендації щодо проведення виховної роботи  у ПТНЗ області на 2018—2019 навчальний рік, а також обговорено та затверджено плануючу документацію на рік.

    Класний керівник групи №27 Кольба Марія Зіновіївна виступила із доповіддю на актуальну тему: «Ефективні прийоми виховання національної свідомості учнівської молоді». Викладач звернула увагу на те, що головною метою національно-патріотичного виховання  є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури. Ця мета повинна конкретизуватися через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для навчально-виховних закладів, а й для всього суспільства. Сьогодні училище є осередком становлення молодої людини – патріота України, готового самостійно розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову державу.

    На завершення засідання психолог Семенюк Мар’яна Дмитрівна  виступила із рекомендаціями для класних керівників та вихователів щодо полегшення адаптації учнівського колективу до нових умов навчання та проживання. Психолог звернула увагу на основні методи вивчення особистості учня та учнівського колективу.

    Leave a Reply