Згідно плану методичної роботи училища з 9 по 11 січня 2018 року було організовано проведення педагогічних читань на тему: «Використання сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки кваліфікованого робітника». В заході активно взяли участь такі педагогічні працівники:

   1. Білик Т.В. – викладач фізичної культури;

  2. Томко В.В. – викладач фізичної культури;

  3. Ковалик О.М. – викладач хімії;

  4. Лазаряк О.Г. – викладач спеціальних дисциплін;

  5. Мартинчук Д.Д. – викладач спеціальних дисциплін;

  6. Коршівська Г.І. – майстер виробничого навчання;

  7. Купровська А.В. – майстер виробничого навчання;

  8. Мулек М.В. – керівник гуртка «Умілі руки»;

  9. Глинський А.П. – керівник гуртка сучасної естрадної пісні

  В ході педагогічних читань було детально висвітлено активне використання у процесі роботи з учнівською молоддю інтерактивних, інформаційних, проектних технологій, професійне спрямування викладання загальноосвітніх дисциплін та його розмаїття у залежності від напрямків підготовок, організація дозвілля учнів у ІІ половині дня. Педагогічний колектив брав активну участь у обговоренні доповідей, вирішенні проблемних  питань. По закінченні роботи педагогічних читань було ухвалено узагальнити доповіді у методичний збірник на допомогу педагогічним працівникам.

  Leave a Reply