Згідно плану роботи училища та методичної комісії природничо-математичних дисциплін з 27 жовтня по 6 листопада 2015 року в училищі проводилася декада професійної майстерності викладачів природничо-математичних дисциплін. В ході проведення декади взяли участь всі викладачі методичної комісії і продемонстрували різні форми та методи своєї роботи, поділилися з колегами досвідом і почерпнули для себе щось нове і корисне. Особливістю цьогорічної декади є акцентування уваги на проведення позаурочної роботи з учнями.

   28 жовтня викладач математики Перепелюк О.І.  провела усний журнал «Відомі українські математики та їхні відкриття». Метою заходу було ознайомити присутніх з українськими математиками, їх короткими біографічними даними та внеском в розвиток математики. Проведення даного заходу сприяло вихованню в учнів інтересу до математики, як навчального предмету, а також гордості за український народ, який дає світові таких видатних та талановитих людей. Цікаві повідомлення учнів супроводжувались демонстрацією презентацій. Відеороликів та інших відеоматеріалів. На завершення учням запропоновано цікаві запитання математичної вікторини.

  29 жовтня викладач фізики, спеціаліст вищої категорії Кольба М.З. підготувала і провела теоретичну конференцію на тему «Проблеми енергетичного сьогодення та енергетичне майбутнє». Учасники заходу довели, що крім традиційних джерел енергії є альтернативні джерела, які в майбутньому будуть використані людством. Присутнім було цікаво почути, що і в нашому місті використовується вже енергія Сонця, як джерело електроенергії. Проведення конференції сприяло формуванню в учнів економічних та екологічних компетенцій, вихованню позитивного ставлення до вивчення фізики.

  2 листопада в групах І курсу навчання викладач математики, спеціаліст ІІ категорії Зварич О.М. провела вікторину «Цікава математика». Учням пропонувались запитання з математики, історії її розвитку, а також з біографій відомих вчених-математиків. Частина запитань була розрахована на виховання в учнів уваги та розвитку логічного мислення.

  3 листопада викладач математики Зварич  О.М. та викладач біології Чокан Л.М. запросили колег на інтегроване засідання біологічного та математичного гуртків на тему «Вітаміни і математика». Заняття проходило в дружній, невимушеній атмосфері. Учні були активні, творчо працювали. Присутні ознайомились з вітамінами та їх вмістом в продуктах харчування. Фішкою заняття був зв’язок біології з математикою. Учні розраховували вміст вітамінів в різних продуктах харчування, їх потребу для організму. На завершення викладачі запропонували учням цікаву казкову вікторину.


  4 листопада викладач інформатики Якимик В.В. (стаж педагогічної роботи 3 роки) провів відкритий урок на тему «Практична робота. Введення і форматування таблиць у середовищі табличного процесора». Робота з комп’ютером на сучасному етапі життя – це необхідність практично людям різних професій. Саме в цьому напрямку і працювали учні на уроці освоюючи та закріплюючи вміння та навички введення даних в середовищі табличного процесора. Викладач доступно і зрозуміло пояснив учням основні етапи виконання практичної роботи, що дало позитивний результат виконання завдання.

  4 листопада викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Ковалик О.М. організувала проведення загально училищної години спілкування «Фаст-фуди та енергетичні напої: корисні чи шкідливі». Учні групи №17 підготували цікаві повідомлення про вплив швидкої їжі та енергетичних напоїв на організм молодої людини. Були приведені результати соціологічних досліджень по училищу. На мультимедійній презентації у вигляді графіків та діаграм було висвітлено вживання деяких продуктів у світі, Україні, нашому навчальному закладі. Учні училища з цікавістю сприймали інформацію, ставили запитання, демонстрували інтерес до даної проблеми. Викладач продумано і виважено підійшла до висвітлення даної теми, дала можливість підлітковій аудиторії обирати між швидкою їжею та корисними домашніми стравами і напоями. В ході обговорення було відзначено підготовку і професіоналізм викладача, зацікавленість та системну роботу учнів.

  В подорож по мальовничих місцях України 5 листопада запросили викладач географії Віксич Ю.Я. та члени географічного гуртка «Пілігрім». Тема засідання гуртка «Сім чудес України». Присутні разом з членами гуртка здійснили віртуальну екскурсію до Києво-Печерської Лаври, побували в заповіднику «Кам’янець», знаменитому Софіївському парку та на легендарному острові Хортиця, відчули подих героїв Хотинської фортеці, милувалися красою Софії Київської і побачили розкопки древнього Херсонесу.

  На розширеному засіданні методичної комісії 6 листопада були підведені підсумки проведення декади. Викладачі обговорили проведені заходи та намітили шляхи подальшої роботи. Проведені в рамках декади заходи сприяють підвищенню інтересу учнів до вивчення природничо-математичних дисциплін, розвивають їх вміння використовувати набуті знання, уміння та навички на практиці, виховують в учнів позитивне ставлення до навчання взагалі. Відмічалось що викладачі вміло поєднують матеріал природничо-математичних дисциплін з національно-патріотичним вихованням, формуванням в учнів засад здорового способу життя, естетичних та екологічних знань.

  Підсумки проведення декади свідчать про те, що викладачі прикладають багато зусиль і енергії в напрямку підвищення ефективності та якості проведення уроків та позаурочної роботи, шукають нові шляхи і методи проведення уроків, застосовують новітні технології навчання. Такий підхід сприяє покращенню стану викладання та підвищує інтерес учнів до навчання.

  Leave a Reply