В училищі регулярно проводяться регулярно години самопідготовки. Читальний зал бібліотеки навчального закладу повністю забезпечує потреби учнів у науковій, довідковій, публіцистичній літературі з різних напрямків діяльності. Бібліотека забезпечена комп’ютерною та оргтехнікою та здійснює якісну інформатизацію і обслуговування учнів у плані задоволення їх читацьких запитів.

     

     

    Leave a Reply