Від правильного виховання дітей залежить

   добробут усього народу…

  Джон Локк

  16 січня 2020 року  у приміщенні бібліотеки  нашого навчального закладу відбулося чергове засідання методичної комісії класних керівників та вихователів.

  Класний керівник 21 групи Василик М.С.  виступила із доповіддю на тему: «Прийоми та методи взаємодії класного керівника та  учнів  щодо запобігання виникнення конфліктів у навчальній групі», звернувши увагу на те, що набуття та систематизація педагогом науково-методичних знань про управління процесом формування особистості та учнівського колективу є необхідною умовою для досягнення позитивних результатів.

  Також присутні ознайомилися із досвідом роботи класних керівників груп №23 Чокан Л.М. та №27 Скігар Ю.В. щодо ролі виховного впливу сім’ї в запобіганні та протидії булінгу в закладах освіти. Спільна активна взаємодія класних керівників та батьків за підтримки керівництва школи, представників місцевих органів влади та громадських організацій відіграє важливу роль у попередженні та протидії насильству, розвиває навички мирного розв’язання конфліктів в учнівському середовищі.

   

  Про роль професійного виховання у становленні особистості конкурентоспроможного спеціаліста у своїй доповіді розповів класний керівник групи №11 Громко Ю.П., з’ясувавши значення терміна «професійне виховання», розкривши його мету та тісний зв'язок із трудовим вихованням.

  Виховання професіонала тісно пов’язане з його розвитком як особистості. Професійне виховання є динамічним процесом, який здійснюється не ізольовано, а завжди під значним впливом макро- і мікросфери.

  Про роль класного керівника у створенні позитивного навчального мікроклімату у групах першокурсників доповіли керівники  групи  №7 Перепелюк О.І.  та групи №6 Турецька Н.В. Зокрема, Ольга Іванівна звернула увагу на те, що класний керівник і майстер виробничого навчання надають основну допомогу першокурсникам  у подоланні труднощів адаптації. Неоніла Вікторівна окреслила шляхи формування сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському колективі та охарактеризувала рекомендовані методики для роботи з учнями.

  На завершення засідання психолог Михайлюк  М.М.  провела бесіду на тему: «Попередження суїцидальної поведінки підлітків», під час якої класні керівники отримали вичерпну інформацію про те, на що потрібно звернути увагу, щоб запобігти спробам самогубства серед неповнолітніх учнів.

  Leave a Reply