Навчально-виробнича робота

  Організація навчально-виробничої роботи
  у ВПУ №24 м. Заставна

  Навчально-виробничий процес у Вищому професійному училищі № 24 м. Заставна — це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

  Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.
  Основними формами теоретичної підготовки є:
  • різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття ;
  • індивідуальне заняття учнів, слухачів;
  • консультації; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);
  • навчальні екскурсії;
  • інші форми організації навчання.
  Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у кавчально-виробничих майстернях, на полігоні, автотрактородромі, навчальному господарстві, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:
  • уроки виробничого навчання (практичного водіння);
  • уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;
  • виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг;
  • переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;
  Виробниче навчання включає:
  • навчання учнів у навчально-виробничих майстернях, дільницях і полігонах, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт;
  • навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах, будівельних об'єктах, полях, де вони, в складі навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.
  Навчально – виробничий процес в училищі організовує заступник директора з НВР Громко Ю.П. старший майстер Лашта В.Є.
  Професійна підготовка у Вищому професійному училищі № 24 м.Заставна здійснюється за такими напрямками :
  • механізація с/г виробництва ;
  • ремонт автомобілів
  • будівництво ;
  • сфера послуг .

  Механізація сільськогосподарського виробництва

  Майбутні спеціалісти з професії „ Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А», «В», «С», «Д» , «Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування» навчаються в сучасно – обладнаних кабінетах, будови тракторів, сільськогосподарські машини, агротехнології, лабораторіях, будови двигунів, сільськогосподарських машин, виробничій майстерні слюсарної справи.  Постійно ведеться робота щодо поліпшення комплексно – методичного забезпечення предметів з професії. На уроках спеціальних дисциплін використовується технічна і технологічна документація згідно діючих стандартів.


  Викладачі Дудчак Д.С., Личук Н.Ю., Мартинчук Д.Д., майстри виробничого навчання Семенюк І.М., Процюк Т.В., Роман Р.І., Ревуцький В.І., передають свої знання та вміння своїм вихованцям.
  Для підготовки спеціалістів навчальний заклад має машино – тракторний парк, який налічує 34 трактора, 10 автомобілів, 8 комбайнів, 154 с/г машин.

  Ремонт автомобілів

  Найпопулярнішою являється професія: «Слюсар з ремонту автомобілів» , «Водій автотранспортних засобів категорії В,С».  Навчальний процес по спеціальності забезпечують викладачі вищої категорії Мартинчук Д.Д., Дудчак Д.С., Громко Ю.П., майстри виробничого навчання Барабащук С.В., Віксич В.В., Лейко В.Я., Князь І.П.


  Кабінети спецтехнології, матеріалознавства, технічного креслення, правил дорожнього руху, основ керування автомобіля, лабораторії будови автомобіля, виробничі майстерні дають можливість глибоко опанувати знання та вміння з цієї професії.

  Будівництво

  Професійна підготовка спеціалістів будівельних професій : Муляр, штукатур, тесляр, газоелектрозварник, столяр будівельний, тесляр здійснюється в кабінеті спецтехнології обладнаному мультимедійними засобами навчання.  Уроки викладача – методиста вищої категорії Турецької Неоніли Вікторівни цікаві, змістовні, насичені інформацією про сучасні технології та будівельні матеріали. Набуті теоретичні знання учні реалізують і вдосконалюють на практичних заняттях у виробничих майстернях під керівництвом майстрів виробничого навчання Скігаря І.Т., Семкова М.І., Купровської А.В., Кульчика І.В., Калинюка Б.А.


  Майстерні малярів, мулярів, штукатурів, електрогазозварників, столярів обладнанні всім необхідним устаткуванням та інструментом, що дозволяє в умовах наближених до реальних виконувати навчально – виробничі роботи. Щорічно проводяться конкурси професійної майстерності майбутніх будівельників. 2011 року на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії : „ Штукатур „ учень нашого училища Калинюк Богдан Анатолійович посів третє місце.

  Сфера послуг

  Учні, які обрали професії : „ Перукар – манікюрниця „ , „ Оператор комп’ютерного набору „ , „ Конторський службовець „ , „ Кухар – кондитер „  навчаються в спеціалізованих класах та майстернях обладнаних мультимедійними засобами навчання, комплексом методичного забезпечення під керівництвом викладачів Спіжавко Л.В., Лазоряк О.Г.,Крупей М.В., Калинчук М.Г., Макеєнко А.Г., що дозволяє здійснювати якісну теоретичну підготовку, яка закріплюється на практичних заняттях в майстернях майстрами Крупенною У.М., Житарюком І.Я., Костюком П.О., Гарас О.В., Крупко А.І., Фарафонтовою М.Г., Заквасовою А.І., Бендас М.О., Помпуш Г.В., Нєкрасова О.С., Князь Н.В., Бігун А.Д., Коршівською Г.І.


  Виробничу практику учні проходять на сучасних підприємствах сфери послуг та громадського харчування району та області, учні, які здобувають професію « Кухар – кондитер », закріплюють свої теоретичні та практичні навики і вміння на базовому підприємстві в Одеській області на базі відпочинку « Рів’єра » .