Методична робота

  Організація методичної роботи
  у ВПУ №24 м. Заставна

  Основними завданнями методичної служби в училищі є внесення у роботу педагога новітніх елементів, технологій, методичних прийомів, які сприяють удосконаленню навчання та виховання робітничої молоді. Центром методичної роботи є методичний кабінет, де зібрані матеріали колективної та індивідуальної методичної діяльності педагогів, адреси передового педагогічного досвіду, багатий фонд науково-довідникової літератури, освітянської періодики, інструктивно-методичних матеріалів з питань розвитку сучасної освіти. Кінцевою метою у роботі кожного педпрацівника є забезпечення належного рівня професійної підготовки з урахуванням запитів сучасного ринку праці, а також у відповідності до індивідуальних та вікових особливостей кожного окремого учня. Зусилля викладачів, майстрів в/н, вихователів направлені на виконання відповідальних завдань, які зумовлені суспільно-політичними та соціально-економічними змінами в Україні, нормативно-правовими актами у галузі освіти, якими керується педагогічний колектив училища, на основі яких будується планування його роботи та робота методичної служби.

  Для ефективної роботи в опрацюванні єдиної методичної проблеми училища заступник директора з НМР, методист та голови методичних комісій визначають пріоритетні напрямки педагогічної діяльності:
  — створення творчих груп з числа найбільш компетентних викладачів та майстрів в/н, які активно вводять у навчально-виховний процес педагогічні та виробничі інновації;
  — вивчення літератури з даної проблеми, активна самоосвіта;
  — анкетування педпрацівників, що дає можливість визначити рівень кваліфікації кожного педпрацівника у даному питанні, систематизувати їх побажання, підготуватись до складання плану заходів по реалізації проблеми;
  — проведення системної згуртованої роботи з узагальнення заходів з єдиної методичної проблеми;
  — відвідування уроків викладачів, майстрів в/н адміністрацією училища з наступним детальним аналізом;
  — організація слухань з даного питання на засіданнях педагогічної та методичної рад, методичних комісій, інструктивно-методичних нарад, школи передового педагогічного досвіду.


  Успіх професійної діяльності в училищі багато в чому визначає структура методичної роботи, яка здійснюється у колективній, індивідуальній формах та має традиційний і нетрадиційний характер.
  Готуючи конкурентноспроможного фахівця, адаптованого до сучасного ринку праці, педагоги навчального закладу намагаються забезпечити ефективне використання інноваційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення, як складової інтерактивних методів навчання.
  У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ століття зазначено: «Систему освіти мають забезпечувати кадри, здатні навчатися впродовж життя, здатні до творчої праці, до професійного розвитку». Відповідно до цього педагогічний колектив обрав для себе методичну проблему: «Підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу».
  З метою розвитку творчої особистості педагога, підвищення якості навчання, змістовної самоосвіти у навчальному закладі сплановано проведення ряду предметних тижнів, декад професійної майстерності, психолого-педагогічних семінарів, творчих, наукових та методичних дискусій, під час яких на демонстраційних уроках та відкритих виховних заходах учні та викладачі показують оригінальні та нестандартні форми організації навчально-виховної, навчально-виробничої роботи та використання передових технологій.

  Свідченням постійного удосконалення фахової майстерності педагогів є результати участі учнів навчального закладу у олімпіадах зі спецдисциплін та конкурсах фахової майстерності. Так, у 2011 році в період з 23 по 27 травня в м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області учень групи №26 за професією «Муляр; штукатур; маляр», Калинюк Богдан посів почесне ІІІ місце в ході Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Штукатур» та премійований Президентською стипендією.
  Учні училища постійні учасники обласних олімпіад із загальноосвітніх предметів, що дає можливість перевірити свої знання серед учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
  Таким чином пріорітетними завданнями методичної роботи є впровадження прогресивних педагогічних технологій у процес навчання і виховання підростаючого покоління, підвищення якості навчальних досягнень учнів, виховання незалежно мислячої і свідомої особистості з урахуванням її здібностей, нахилів та природних обдарувань, становленню громадської і національної гідності учнівської молоді, робота над її правовою, трудовою, культурною і політичною свідомістю.

  Презентация ВПУ №24 м. Заставна