1.Турецька  Неоніла Вікторівна -  голова методичної комісії – викладач спецдисциплін.  Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії. Педагогічне звання – викладач – методист. Стаж роботи -  27 років

  Працює  над проблемою «Удосконалення форм і методів  контролю  якості знань учнів». Провідна  ідея досвіду : активізація діяльності учнів через  урізноманітнення форм і методів професійної підготовки з  використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Шляхи вирішення проблемної  теми: проектна діяльність; поглиблення знань, підвищення інтересу учнів до пізнання нового за допомогою:лекційних уроків та дискусій, рольових та інтелектуальних ігор, проектних завдань, демонстрацій, уроків – мозковий штурм,уроків тренінгів, уроків винаходів, уроків консиліумів, прес конференцій, уроків КВК, заліків.

  2. Ковальницький Петро Миколайович – викладач  спецдисциплін. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії. Педагогічне звання – викладач – методист. Стаж роботи – 42 роки.

  Працюючи над методичною проблемою «Розвиток мислиннєвої діяльності учнів на уроках», Петро Миколайович, проводить уроки на високому методичному та науковому рівнях, формує професійні навички учнів та їх подальше практичне застосування. Вміло використовує індивідуальний та диференційований підхід до учнів, тим самим сприяє розвитку творчих здібностей. Має власні ефективні методики викладення живопису. Постійно працює над вдосконаленням свого фахового рівня. На високому рівні володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами.

  3. Купровська Анна Василівна – майстер виробничого навчання. Кваліфікаційна категорія  встановлено 12 тарифний розряд. Педагогічне звання  -  майстер  виробничого навчання І категорії. Стаж роботи –32 роки

  Працює над проблемою «Наукова організація праці майстра виробничого навчання». У своїй роботі використовує додаткову літературу: збірники, брошури, журнали, користується інтернетом, у яких вивчає інноваційні форми та  методи навчання, знаходить використання нових матеріалів для того щоб зацікавити учнів та прищепити любов до обраної професії.

  Щоб перейняти досвід роботи інших та поділитись своїм, приймає участь у всіх заходах : педагогічних радах, інструктивно – методичних нарадах, зборах, роботі методичної комісії. Забезпечує умови для засвоєння  учнями навчальних  програм на рівні обов'язкових державних вимог .

  4.  Лашта Віктор Євгенович – майстер виробничого навчання. Кваліфікаційна категорія – встановлено 11 тарифний розряд. Стаж –20 років.

  Працюючи над методичною проблемою «Організація самостійної діяльності учнів під час вивчення нового матеріалу», дбає щоб навчальний процес відповідав навчальним планам та програмі, допомагає      молодим спеціалістам в організації та проведенні уроків виробничого навчання, організовує конкурси фахової майстерності і як результат, учні одержують призові місця. Переконаний, що вихідними положеннями при формуванні  професійних інтересів майбутніх робітників у процесі виробничого навчання є розуміння продуктивної праці , як фактора всебічного розвитку їх особистості.

  5. Андрусик Богдан Йосипович – майстер виробничого навчання.  Стаж роботи – 17 років

  Працює  над проблемою   «»Богдан Йосипович добре володіє методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовує їх у роботі з учнями, використовує професійні підходи до організації навчально-виробничого процесу, володіє сучасними виробничими технологіями, впроваджує передовий педагогічний досвід, забезпечує високу якість професійної підготовки учнів; застосовує ефективні методики та форми виробничого навчання, які використовуються в навчальному закладі.

  Випускники Богдана Йосиповича відзначаються високою професійною майстерністю, технічною грамотністю, технологічною культурою та сумлінним ставленням до праці; в роботі використовує інноваційні технології професійної освіти.

  6.  Кортко Михайло Степанович – майстер виробничого навчання. Стаж роботи – 17 років. Працює над методичною проблемою «Наукова організація праці майстра виробничого навчання».

  Тому  постійно працює над підвищенням свого фахового та педагогічного рівня, професійної майстерності.

  Уроки виробничого навчання проводить на достатньому методичному рівні. Дає учням міцні знання, вміння та навички, вчить їх самостійності та відповідальності при прийнятті рішень, вчить домагатися значних результатів у професійній діяльності.

  Михайло Степанович використовує ефективні форми, методи та засоби навчально-виховного процесу. Вивчає індивідуальні особливості учнів та сприяє підготовці учнів до самостійного трудового життя, до праці в нових соціально-економічних умовах. Систематично проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями, залучає їх до роботи в гуртках, використовує інтерактивні методи навчання, комп’ютерні та мультимедійні технології, проводить нетрадиційні уроки.

  У своїй роботі використовує ситуації зацікавленості та емоційного стимулювання навчання учнів. Свої знання та вміння передає учням, розвиває в них почуття любові та поваги до обраної професії.

  7. Скігар Іван Тодорович – майстер виробничого навчання. Працює над  методичною проблемою «Організація виховної діяльності учнів на уроках виробничого навчання». Під час проведення уроків виробничого навчання постійно нею керується.

  Крім уроків проводить  різні виховні та позаурочні заходи з професії. Найбільше запам’ятались дітям – екскурсія на підприємство, де  вони мали змогу ознайомитись ближче із професією електрогазозварника, почути розповідь і відгук безпосередньо від працівників заводу; конкурс фахової майстерності, виставка виробів з металу. Також робота майстра виробничого навчання включає в себе і виховну роботу, тож разом з класним керівником намагається виховати гідних громадян своєї держави. Найбільшу увагу приділяє активним формам роботи. Та без спілкування з батьками дітей виховати дуже складно, але , на жаль невелика кількість їх мають вплив на своїх дітей, тож старається виховати любов та повагу до родини .

   

   

   

  Завдання МК

  на 2015 – 2016 навчальний рік

  1. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог  до навчання й виховання учнів.
  2. Удосконалення навчально – виховного процесу згідно Державних стандартів ПТО.
  3. Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.
  4. Удосконалення форм, методів і засобів теоретичного та виробничого навчання з використанням ІКТ.
  5. Обговорення стану комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу та використання дидактичних матеріалів, їх відповідності методичним рекомендаціям, створення засобів навчання.
  6. Розгляд змісту і результатів проведення кваліфікаційних пробних робіт.
  7. Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів і професій, аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу.
  8. Організація і проведення відкритих уроків, позаурочних заходів, взаємовідвідування занять.
  9. Розробка заходів щодо підвищення якості навчання і виховання учнів.
  10. Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів.
  11. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічного досвіду.
  12. Вивчення і впровадження в практику роботи сучасних технологій навчання, форм і методів роботи на уроці та в позаурочний час.
  13. Аналіз результатів діагностичних заходів, держаної кваліфікаційної атестації учнів.
  14. Творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про роботу над обраною методичною темою.
  15. Обговорення питань про роботу із здібними учнями.
  16. Аналіз результатів внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення навчально-виховного процесу.
  17. Підготовка методичних розробок, рекомендацій, посібників.
  18. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічного досвіду, аналіз результатів цієї роботи.
  19. Організація самоосвітньої роботи членів комісії.

  Leave a Reply